συγχωνεύσεις

Η σύνταξη εταιρικής παρουσίασης (Company Profile) είναι, για το γραφείο σας, ενιαία υπηρεσία με την αναζήτηση επενδυτή;

Η Aquamerit αναλαμβάνει να συντάξει εταιρικές παρουσιάσεις (company profile) για την προσέλκυση επενδυτών. Επίσης βοηθάει επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές, με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Σελίδες