σεμινάρια

Το γραφείο μας οργανώνει σεμινάρια Αρχών Οικονομικής Διοίκησης ("Οικονομικά για μη οικονομικούς")

Ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια για μη οικονομικά στελέχη

Η Aquamerit αναλαμβάνει την καθοδήγηση (coaching) επιχειρηματιών και την υπηρεσία εξωτερικού οικονομικού διευθυντή, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επίσης οργανώνει ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια.

Σελίδες