προσωπικό

Για μεγάλη εμπορική επιχείρηση προτείναμε αλλαγές στο οργανόγραμμα και τις περιγραφές θέσεων των στελεχών. Στήσαμε σύστημα αξιολόγησης και ανταμοιβής των στελεχών και υπαλλήλων.

Πού βοηθάει ο διαγνωστικός έλεγχος της επιχείρησής μου (Business Check Up);

Η Aquamerit αναλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους, βελτίωση οργανογράμματος, στήσιμο κοστολόγησης, προκοστολόγησης και διοικητικών αναφορών (reporting), με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και κερδοφορίας επιχειρήσεων.

Η Aquamerit αναλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους επιχειρήσεων, με σκοπό να εντοπίσει αδυναμίες οργάνωσης και να προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις. Επίσης αναλαμβάνει ελέχους (due diligence) για λογαριασμό υποψήφιων επενδυτών.

Σελίδες