προκοστολόγηση

Σε νέα επιχείρηση υπηρεσιών ασφαλείας αναλάβαμε την εξ υπαρχής οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης εισάγαμε διαδικασίες προκοστολόγησης, αλλά και εξωλογιστικής απολογιστικής κοστολόγησης των έργων της.

Τι είναι το περίφημο “reporting” και γιατί το χρειάζομαι;

Η Aquamerit αναλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους, βελτίωση οργανογράμματος, στήσιμο κοστολόγησης, προκοστολόγησης και διοικητικών αναφορών (reporting), με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και κερδοφορίας επιχειρήσεων.

Σελίδες