οικονομικός

Σε νέα επιχείρηση υπηρεσιών ασφαλείας αναλάβαμε την εξ υπαρχής οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης εισάγαμε διαδικασίες προκοστολόγησης, αλλά και εξωλογιστικής απολογιστικής κοστολόγησης των έργων της.

Πώς χρεώνονται οι πελάτες σας;

Υπάρχει μεγάλη ευελιξία, ανάλογα με το είδος της δουλειάς και την επιθυμία του πελάτη. Οι βασικότεροι τρόποι είναι:

Η Aquamerit αναλαμβάνει την καθοδήγηση (coaching) επιχειρηματιών και την υπηρεσία εξωτερικού οικονομικού διευθυντή, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επίσης οργανώνει ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια.

Σελίδες