Μ.Μ.Ε.

Στην Aquamerit είμαστε οικονομολόγοι και σύμβουλοι επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε μελέτες βιωσιμότητας, αναδιοργάνωσης, διάσωσης, αλλά και την εκπόνηση business plan για προσέλκυση επενδύσεων. Επίσης αναλαμβάνουμε κάθε είδους οργάνωση με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αναπτυσσόμενων - Μ.Μ.Ε. και μεγαλύτερων.

Σελίδες