κόκκινα δάνεια

Πλησιάζει η ώρα που οι τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των κόκκινων επιχειρηματικών δανείων, αποφασίζοντας ποιες εταιρείες μπορεί να κριθούν βιώσιμες και να στηριχθούν, και ποιες μη βιώσιμες, οπότε θα οδηγηθούν σε γρήγορη εκκαθάριση.

Μαθαίνουμε ότι ετοιμάζονται ρυθμίσεις με split των κόκκινων δανείων που, μεταξύ άλλων κατηγοριών, αφορούν και μικρές επιχειρήσεις.

Το υπό ψήφιση Μνημόνιο 3 φέρνει κάποιες αλλαγές στον πτωχευτικό νόμο και στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος ως προς τα Μη Εξυπηρετούμενα Επιχειρηματικά Δάνεια. Βασικό στοιχείο παραμένει η εκτίμηση της βιωσιμότητας του δανειολήπτη. Οι βιώσιμοι θα βοηθηθούν μέσω διαφόρων ρυθμίσεων, ενώ οι μη βιώσιμοι θα οδηγηθούν σε εκκαθάριση.

Τα κόκκινα δάνεια, σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, αναμένεται να φτάσουν τα € 100 δισ. στο τέλος του 2015

Όταν λέμε "οικονομοτεχνική μελέτη" τι ακριβώς εννοούμε;

Τα βασικά είδη οικονομοτεχνικών μελετών είναι τα εξής:

Η σύνταξη εταιρικής παρουσίασης (Company Profile) είναι, για το γραφείο σας, ενιαία υπηρεσία με την αναζήτηση επενδυτή;

Η Aquamerit αναλαμβάνει να εκπονήσει επιχειρηματικά σχέδια (business plan), μελέτες βιωσιμότητας και εξυγίανσης, με σκοπό την ανάπτυξη ή διάσωση μιας επιχείρησης και την προσέλκυση επενδυτών.

Η Aquamerit αναλαμβάνει να συντάξει εταιρικές παρουσιάσεις (company profile) για την προσέλκυση επενδυτών. Επίσης βοηθάει επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές, με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Σελίδες