επενδυτές

Όταν λέμε "οικονομοτεχνική μελέτη" τι ακριβώς εννοούμε;

Τα βασικά είδη οικονομοτεχνικών μελετών είναι τα εξής:

Το γραφείο μας έχει διενεργήσει due diligence για λογαριασμό μεγάλης Καναδικής εταιρείας η οποία μελετούσε την εξαγορά και ανάπτυξη μικρής, αλλά πολύ εξειδικευμένης θυγατρικής του ομίλου Ιντρακάτ.

Πώς χρεώνονται οι πελάτες σας;

Υπάρχει μεγάλη ευελιξία, ανάλογα με το είδος της δουλειάς και την επιθυμία του πελάτη. Οι βασικότεροι τρόποι είναι:

Η σύνταξη εταιρικής παρουσίασης (Company Profile) είναι, για το γραφείο σας, ενιαία υπηρεσία με την αναζήτηση επενδυτή;

Η Aquamerit αναλαμβάνει να εκπονήσει επιχειρηματικά σχέδια (business plan), μελέτες βιωσιμότητας και εξυγίανσης, με σκοπό την ανάπτυξη ή διάσωση μιας επιχείρησης και την προσέλκυση επενδυτών.

Η Aquamerit αναλαμβάνει να συντάξει εταιρικές παρουσιάσεις (company profile) για την προσέλκυση επενδυτών. Επίσης βοηθάει επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές, με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Η Aquamerit αναλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους επιχειρήσεων, με σκοπό να εντοπίσει αδυναμίες οργάνωσης και να προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις. Επίσης αναλαμβάνει ελέχους (due diligence) για λογαριασμό υποψήφιων επενδυτών.

Σελίδες