έλεγχος

Έχουμε κάνει πολλούς τέτοιους διαγνωστικούς ελέγχους για επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μεγεθών. Αυτοί οι έλεγχοι ήταν η αρχή για σημαντικές βελτιώσεις στην οργάνωση, δομή, αλλά και τη στρατηγική τους.

Πού βοηθάει ο διαγνωστικός έλεγχος της επιχείρησής μου (Business Check Up);

Η Aquamerit αναλαμβάνει να συντάξει εταιρικές παρουσιάσεις (company profile) για την προσέλκυση επενδυτών. Επίσης βοηθάει επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις ή εξαγορές, με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας τους.

Η Aquamerit αναλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους επιχειρήσεων, με σκοπό να εντοπίσει αδυναμίες οργάνωσης και να προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις. Επίσης αναλαμβάνει ελέχους (due diligence) για λογαριασμό υποψήφιων επενδυτών.

Στην Aquamerit είμαστε οικονομολόγοι και σύμβουλοι επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε μελέτες βιωσιμότητας, αναδιοργάνωσης, διάσωσης, αλλά και την εκπόνηση business plan για προσέλκυση επενδύσεων. Επίσης αναλαμβάνουμε κάθε είδους οργάνωση με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αναπτυσσόμενων - Μ.Μ.Ε. και μεγαλύτερων.

Σελίδες