διαδικασίες

Σε νέα επιχείρηση υπηρεσιών ασφαλείας αναλάβαμε την εξ υπαρχής οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης εισάγαμε διαδικασίες προκοστολόγησης, αλλά και εξωλογιστικής απολογιστικής κοστολόγησης των έργων της.

Τι είναι το περίφημο “reporting” και γιατί το χρειάζομαι;

Πού βοηθάει ο διαγνωστικός έλεγχος της επιχείρησής μου (Business Check Up);

Η Aquamerit αναλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους, βελτίωση οργανογράμματος, στήσιμο κοστολόγησης, προκοστολόγησης και διοικητικών αναφορών (reporting), με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και κερδοφορίας επιχειρήσεων.

Η Aquamerit αναλαμβάνει διαγνωστικούς ελέγχους επιχειρήσεων, με σκοπό να εντοπίσει αδυναμίες οργάνωσης και να προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις. Επίσης αναλαμβάνει ελέχους (due diligence) για λογαριασμό υποψήφιων επενδυτών.

Σελίδες