άρθρο 99

Έχουμε κάνει τρεις τέτοιες μελέτες για εταιρείες με σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Το ζητούμενο ήταν η προστασία από τους πιστωτές τους, στο πλαίσιο του προ-πτωχευτικού κώδικα.

Η Aquamerit αναλαμβάνει να εκπονήσει επιχειρηματικά σχέδια (business plan), μελέτες βιωσιμότητας και εξυγίανσης, με σκοπό την ανάπτυξη ή διάσωση μιας επιχείρησης και την προσέλκυση επενδυτών.

Σελίδες