αναδιάρθρωση

Μαθαίνουμε ότι ετοιμάζονται ρυθμίσεις με split των κόκκινων δανείων που, μεταξύ άλλων κατηγοριών, αφορούν και μικρές επιχειρήσεις.

Όταν λέμε "οικονομοτεχνική μελέτη" τι ακριβώς εννοούμε;

Τα βασικά είδη οικονομοτεχνικών μελετών είναι τα εξής:

Η Aquamerit αναλαμβάνει να εκπονήσει επιχειρηματικά σχέδια (business plan), μελέτες βιωσιμότητας και εξυγίανσης, με σκοπό την ανάπτυξη ή διάσωση μιας επιχείρησης και την προσέλκυση επενδυτών.

Στην Aquamerit είμαστε οικονομολόγοι και σύμβουλοι επιχειρήσεων. Αναλαμβάνουμε μελέτες βιωσιμότητας, αναδιοργάνωσης, διάσωσης, αλλά και την εκπόνηση business plan για προσέλκυση επενδύσεων. Επίσης αναλαμβάνουμε κάθε είδους οργάνωση με σκοπό την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αναπτυσσόμενων - Μ.Μ.Ε. και μεγαλύτερων.

Σελίδες