Δουλειές μας

Οργάνωση οικονομικών, εμπορικών και διοικητικών διαδικασιών αναπτυσσόμενης εταιρείας ειδικών μηχανογραφικών εφαρμογών.

Το γραφείο μας ανέλαβε την πλήρη αναδιοργάνωση εταιρείας παροχής υπηρεσιών έντυπης και ψηφιακής επικοινωνίας

Για δύο τεχνικές εταιρείες διενεργήσαμε αποτίμηση και συμβάλλαμε στην συμφωνία ανταλλαγής μετοχών τους.

Το γραφείο μας έχει εκπονήσει πολλά business plans, τόσο για υπάρχουσες εταιρείες, όσο και για start ups. Aποδέκτες δεν ήταν μόνο οι ιδρυτές ή οι υφιστάμενοι μέτοχοι των εταιρειών, αλλά και πιθανοί χρηματοδότες, όπως τράπεζες, επενδυτές, venture capitals, ή άλλα εξειδικευμένα funds, στα οποία οι εταιρείες σκόπευαν να προστρέξουν.

Έχουμε κάνει τρεις τέτοιες μελέτες για εταιρείες με σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Το ζητούμενο ήταν η προστασία από τους πιστωτές τους, στο πλαίσιο του προ-πτωχευτικού κώδικα.

Έχουμε κάνει πολλούς τέτοιους διαγνωστικούς ελέγχους για επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων και μεγεθών. Αυτοί οι έλεγχοι ήταν η αρχή για σημαντικές βελτιώσεις στην οργάνωση, δομή, αλλά και τη στρατηγική τους.

Το γραφείο μας έχει διενεργήσει due diligence για λογαριασμό μεγάλης Καναδικής εταιρείας η οποία μελετούσε την εξαγορά και ανάπτυξη μικρής, αλλά πολύ εξειδικευμένης θυγατρικής του ομίλου Ιντρακάτ.

Σε γνωστή αρτοβιομηχανία εγκαταστήσαμε όλες τις διαδικασίες εσωλογιστικής κοστολόγησης, καθώς και σύστημα μηνιαίων αναφορών προς την διεύθυνση.

Σε νέα επιχείρηση υπηρεσιών ασφαλείας αναλάβαμε την εξ υπαρχής οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών. Επίσης εισάγαμε διαδικασίες προκοστολόγησης, αλλά και εξωλογιστικής απολογιστικής κοστολόγησης των έργων της.

Για μεγάλη εμπορική επιχείρηση προτείναμε αλλαγές στο οργανόγραμμα και τις περιγραφές θέσεων των στελεχών. Στήσαμε σύστημα αξιολόγησης και ανταμοιβής των στελεχών και υπαλλήλων.

Σελίδες