Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων στο Δήμο Αθηναίων

Γνωρίζετε ότι το ΕΒΕΑ λειτουργεί θερμοκοιτίδα (business incubator) για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς τεχνολογίας με έμφαση στην καινοτομία; Στο πλαίσιο της θερμοκοιτίδας το ΕΒΕΑ προσφέρει τις εξής σημαντικότατες υπηρεσίες στους νέους που αποφασίζουν την ίδρυση μίας start up:

  1. Φιλοξενία – Στέγαση των επιχειρηματικών ομάδων
  2. Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ανάλυση αγοράς, νομικά και λογιστικά θέματα, ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου, θέματα ανθρώπινου δυναμικού)
  3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης / κατάρτισης
  4. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικών ομάδων
  5. Συντονισμό και αξιολόγηση της πορείας των επενδυτικών ομάδων

Δείτε περισσότερα για την αξιόλογη αυτή κίνηση του ΕΒΕΑ εδώ.