Συνεχίζεται η αύξηση στα "κόκκινα" δάνεια.Κόλλησαν οι ρυθμίσεις.

Η πολιτική αβεβαιότητα και η στασιμότητα των τελευταίων μηνών έχει οδηγήσει:

α) σε εκτίναξη των κόκκινων δανείων κάθε είδους (αναμένεται στο τέλος του 2015 να φθάσουν το αστρονομικό ποσό των € 100 δισ.)

β) πάγωμα των διαδικασιών ρυθμίσεων, που είχαν προβλεφθεί με τον Ν. 4307/15-11-14

Οι εξελίξεις αυτές, σε συνδυασμό και με άλλες που έφερε η αβεβαιότητα (όπως η φυγή κεφαλαίων από το σύστημα), έχουν δημιουργήσει συνθήκες ασφυξίας στις τράπεζες, οι οποίες όχι μόνο αδυνατούν να παίξουν το ρόλο τους στη χρηματοδότηση της οικονομίας, αλλά και πολύ πιθανόν να οδηγηθούν σε νέες ανακεφαλαιοποιήσεις.

Η συμβουλή μας προς τις ΜΜΕ, που έχουν καθυστερημένα δάνεια, είναι να σπεύσουν για ρυθμίσεις, παρά το αβέβαιο περιβάλλον. Κι αυτό, γιατί κρίνονται απίθανες εξελίξεις, όπως:

α) διαγραφή μέρους των δανείων μέσω νόμου (τύπου "συσάχθεια") ή πρωτοβουλίας των ιδίων των τραπεζών

β) ουσιαστικής αλλαγής των όρων του ψηφισμένου νόμου, ο οποίος ήδη παρέχει μεγάλη ελευθερία στα πιθανά σχήματα ρυθμίσεων, αλλά και διαγραφών κάτω από προϋποθέσεις.

Η εκτίμησή μας είναι ότι, ακόμη και σε περίπτωση ψήφισης νέου νόμου για τα επιχειρηματικά δάνεια, θα διατηρηθεί η πρόβλεψη για κεντρικό ρόλο των τραπεζών στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Η βιωσιμότητα, συνήθως στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος αναδιοργάνωσης των εταιρειών, είναι βασική προϋπόθεση για την οποιαδήποτε νέα συμφωνία. Στη σημερινή φάση, δε, οι τράπεζες έχουν κάθε λόγο να δεχτούν τις καλά μελετημένες προτάσεις ρυθμίσεων, έτσι ώστε να αποφύγουν να "γράψουν" επισφάλειες και να οδηγηθούν σε αυξήσεις κεφαλαίων.

Κατά συνέπεια, η άποψή μας είναι ότι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις πρέπει να σπεύσουν να εκπονήσουν αξιόπιστες μελέτες αναδιάρθρωσης-βιωσιμότητας, και να επιδιώξουν καλές συμφωνίες με τις τράπεζές τους, προς όφελος και των δύο πλευρών.

Θεματολογία: