Σεμινάριο: Οικονομικά για μη οικονομικούς

Το γραφείο μας εξετάζει το ενδεχόμενο οργάνωσης σεμιναρίων οικονομικών για μη οικονομικούς. Θα αφορούν κυρίως στελέχη επιχειρήσεων κάθε επιπέδου και ειδικότητας. Τα αντικείμενα που θα αναπτυχθούν θα είναι, για παράδειγμα:

  1. Λογιστική (Αρχές, Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Λογιστικά Πρότυπα, κλπ.)
  2. Περιοδικές Διοικητικές Αναφορές (Management Reporting)
  3. Κοστολόγηση, νεκρό σημείο, μικτό κέρδος - συνεισφορά, κλπ.
  4. Διαχείριση αποθεμάτων, logistics
  5. Εμπορική πολιτική από την οικονομική πλευρά
  6. Τύποι χρηματοδότησης
  7. Σύνταξη προϋπολογισμών και επιχειρηματικών σχεδίων
  8. Εσωτερική οργάνωση (οργανόγραμμα, διαδικασίες, κλπ)
  9. Συγχωνεύσεις - εξαγορές - επενδύσεις

Καλούμε τους επισκέπτες του site να μας ενημερώσουν αν υπάρχει κατ' αρχήν ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας και πέστε μας τι άλλο θα θέλατε να προστεθεί στην ύλη. Ανάλογα με το ενδιαφέρον, θα επανέλθουμε με πολύ πιο συγκεκριμένη πρόταση.