Ρύθμιση κόκκινων δανείων σύμφωνα με το Μνημόνιο 3

Το Μνημόνιο 3 που ψηφίζεται αύριο από τη Βουλή, προβλέπει αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα, αλλά και γενικά στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά, μεταξύ άλλων, και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) των επιχειρήσεων (δηλαδή τα "κόκκινα δάνεια") και την εποπτεία και βοήθεια που θα παρέχει η Τράπεζα της Ελλάδος στις εμπορικές τράπεζες σχετικά μ' αυτά. Μεταξύ των θεσμικών αλλαγών προβλέπεται και η "δημιουργία, μέχρι τον Νοέμβριο 2015, Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου, ως ανεξάρτητης αρχής που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωμής των δανειοδοτών".

Σε αρκετά άλλα σημεία γίνεται αναφορά στην κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών ανάλογα με την βιωσιμότητά τους, κάτι που θα έχει μεγάλη σημασία για τον τρόπο αντιμετώπισής τους, αλλά και για τις σχέσεις του ΤΧΣ με τις αντίστοιχες τράπεζες (προφανώς για το ύψος της απαιτούμενης ανακεφαλαιοποίησής τους). Γίνεται ακόμη αναφορά για σημαντικές αλλαγές με στόχο την επιτάχυνση της εκκαθάρισης των επιχειρήσεων που θα κριθούν μη βιώσιμες.

Όλες αυτές (και πολλές άλλες) αλλαγές θα αποκρυσταλλωθούν - υλοποιηθούν σε διάφορες φάσεις και θεωρούνται ως "βασικά παραδοτέα" του μνημονίου. Αυτό που ενδιαφέρει να συγκρατήσουμε είναι ότι, όπως είχαμε προβλέψει, στο θέμα των κόκκινων δανείων ο αποφασιστικός παράγοντας παραμένει η αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, άσχετα με αν και πώς αυτή η αξιολόγηση θα γίνεται από την ίδια την τράπεζα ή από τον ανεξάρτητο κοινό φορέα που θα δημιουργηθεί. Όλα δείχνουν ότι επαναβεβαιώνεται το πνεύμα του "νόμου Δένδια" που προέβλεπε σημαντική βοήθεια σ' όσες επιχειρήσεις κριθούν βιώσιμες (προφανώς κάτω από ένα σχέδιο αναδιοργάνωσής τους), αλλά και ταχεία εκκαθάριση όσων κριθούν ότι δεν μπορούν να σωθούν με τίποτα. 

Η σύστασή μας προς όσες εταιρείες έχουν κόκκινα δάνεια και θέλουν να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις (οι παραλλαγές των οποίων είναι πάρα πολλές) να ετοιμάσουν μια καλά τεκμηριωμένη μελέτη αναδιοργάνωσης, η οποία, λαμβανομένων υπόψη και 1-2 σεναρίων ρυθμίσεων, θα μπορεί να στηρίξει την βιωσιμότητά τους. Σ' αυτή την περίπτωση, ακόμη κι αν η τράπεζα (ή η ανεξάρτητη αρχή) προκρίνει ένα 3ο σενάριο διακανονισμού, η επιχείρηση θα στηριχθεί και θα σωθεί. Δυστυχώς, όποιες εταιρείες βλέπουν (ή αποδεικνύεται από τη μελέτη βιωσιμότητας) ότι δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους με κανένα σενάριο, θα πρέπει άμεσα να μελετήσουν άλλες πιο ριζικές κινήσεις, προκειμένου να αποφύγουν την εκκαθάριση. Τέτοια μπορεί να είναι η απόσχιση και πώληση κάποιου από τους βασικούς τους κλάδους, η συγχώνευσή τους με άλλη επιχείρηση που έχει στρατηγικό ενδιαφέρον, κλπ.

Όπως και να 'χει τα πράγμα, έχει έρθει πια η ώρα της κρίσης και του ξεκαθαρίσματος. Κάθε επιχείρηση, προβληματική ή μη, οφείλει να μελετήσει μέτρα αναδιοργάνωσής της ή στρατηγικού αναπροσανατολισμού, για να μπορέσει να σταθεί στην τόσο δύσκολη φάση που περνάει η χώρα και η οικονομία μας.

Θεματολογία: