ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΔΩΡΕΑΝ FLASH BUSINESS CHECK UP

Το Business Check Up είναι ίσως η υπηρεσία που χαρακτηρίζει περισσότερο από κάθε άλλη το γραφείο μας. Πρόκειται για βασικό διαγνωστικό έλεγχο όλων των λειτουργιών μιας επιχείρησης, αλλά και της γενικής χρηματοοικονομικής της κατάστασης. Στην σελίδα τών "συχνών ερωτήσεων" παραθέτουμε αρκετές διευκρινήσεις και απαντήσεις στα πιο συνηθισμένα ερωτήματα των ενδιαφερομένων.

Στο ξεκίνημα της σεζόν 2016-17 το γραφείο μας προσφέρει δωρεάν στις 5 πρώτες εταιρείες, που θα ενδιαφερθούν και εδρεύουν στην Αττική, μια σύντομη έκδοση αυτού του διαγνωστικού ελέγχου. Η εργασία προβλέπεται να διαρκέσει μέχρι το πολύ μία εργάσιμη ημέρα και γι' αυτήν θα εκδοθεί σημείωμα με τις βασικές παρατηρήσεις μας. Θα χρειαστεί να μιλήσουμε κυρίως με τον διευθύνοντα την επιχείρηση ή και με 1-2 βασικά στελέχη της.

Η επιχείρηση δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση για την διενέργεια της πλήρους μορφής του Business Check Up ή για την ανάθεση σ' εμάς οποιουδήποτε συμβουλευτικού - υποστηρικτικού project. Προτείνουμε ιδιαίτερα στις μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως έχουν τα περισσότερα οργανωτικά θέματα, να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να εντοπίσουν τις βασικές τους αδυναμίες και να πάρουν σχετικές συμβουλές.

Όποιος ενδιαφέρεται για την προσφορά μας, μπορεί να επικοινωνήσει με τους τρόπους που αναφέρονται εδώ.