Πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης από ΕΚΤ

Από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοινώθηκε, και θα ισχύσει για την περίοδο Μαρτίου 2015 - Σεπτεμβρίου 2016, πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (Quantitative Easing) ύψους € 60 δισ. το μήνα. Πρόκειται για εργαλείο νομισματικής πολιτικής, με το οποίο η ΕΚΤ στην ουσία θα δημιουργήσει χρήμα μέσω αγοράς χρεωγράφων των κεντρικών τραπεζών των κρατών-μελών, οι οποίες με τη σειρά τους θα το διοχετεύσουν στην αγορά μέσω δανείων στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχος ενός τέτοιου μέτρου είναι η ενίσχυση της κατανάλωσης και η ελεγχόμενη αύξηση του πληθωρισμού, όταν αυτός είναι ελάχιστος ή αρνητικός και τα επιτόκια είναι τόσο χαμηλά που δεν λειτουργούν σαν εργαλείο.

Από το ως άνω πρόγραμμα προς το παρόν εξαιρείται η χώρα μας. Ωστόσο, το μέτρο θεωρείται ότι επηρεάζει έμμεσα και την Ελλάδα γιατί αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του τζίρου των εξαγωγικών και των τουριστικών επιχειρήσεων που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή αγορά. Ανάλογα με τις εξελίξεις στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την επέκταση του προγράμματος στήριξης της χώρας, ίσως σύντομα συμπεριληφθεί και η Ελλάδα στην ποσοτική χαλάρωση, με πολύ πιο άμεσα αποτελέσματα.