Πολύ αρνητικές οι συνέπειες των capital controls.

Σήμερα 4/9/2015 δημοσιεύτηκε από τον ΣΕΒ η πολύ εμπεριστατωμένη μελέτη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας κατά το 2015. Η μελέτη, μέσα σε 22 σελίδες, που καταγράφουν όλους τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση μιας οικονομίας, δείχνει με σαφήνεια την αρνητική πορεία των τελευταίων μηνών και ιδίως της περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου, κατά τους οποίους τον τόνο έδωσαν τα capital controls, τα οποία ακόμη συνεχίζονται, παρά τη μικρή χαλάρωσή τους. Το μόνο θετικό της περιόδου είναι η αναπάντεχη ανθεκτικότητα που επέδειξε ο τουρισμός, ο οποίος ήταν και ο καθοριστικός παράγων που απέτρεψε την ολοκληρωτική κατάρρευση της χώρας. Δείτε την πλήρη μελέτη εδώ.