Μήπως είναι ώρα για Check Up τής επιχείρησής σας;

Καλέστε μας για μια σύντομη αξιολόγηση της οργανωτικής και χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησής σας (Business Check Up).

Μια τέτοια αξιολόγηση (δείτε επεξηγήσεις κι εδώ) μπορεί να αποκαλύψει αδυναμίες, όπως ενδεικτικά:

 1. Λάθη στην εμπορική πολιτική
 2. Ελλιπή οργάνωση του τμήματος πωλήσεων
 3. Λανθασμένες διαδικασίες marketing
 4. Κακές διαδικασίες ταμειακής διαχείρισης (cash flow – cash management)
 5. Κακή διαχείριση αποθεμάτων και αδυναμίες στο συντονισμό με την παραγωγή
 6. Ελλιπή παρακολούθηση της παραγωγικότητας μηχανών και εργαζομένων
 7. Κακή διαχείριση στα υπόλοιπα των πελατών
 8. Λάθη στις προκοστολογήσεις προϊόντων και υπηρεσιών
 9. Ελλιπές σύστημα διοικητικών αναφορών (το βασικότερο εργαλείο της διεύθυνσης).
 10. Ελλιπή μηχανογραφική υποδομή
 11. Λάθη στην κοστολόγηση προϊόντων και κακή οργάνωση του λογιστηρίου
 12. Κακό υπολογισμό της κερδοφορίας ανά κλάδο δραστηριότητας ή ομάδα προϊόντων
 13. Μπερδεμένο οργανόγραμμα και ασαφή καθήκοντα των εργαζομένων
 14. Ανύπαρκτα ή κακοσχεδιασμένα συστήματα παρακίνησης εργαζομένων (όπως είναι  οι προμήθειες των πωλητών)
 15. Ελλιπή προϋπολογισμό (και στρατηγικό σχεδιασμό γενικότερα)
 16. Κακή δομή χρηματοδότησης
 17. Σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικών ελέγχων

Τέτοιες αδυναμίες μπορεί να έχουν πολύ σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία και την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Σε μια εποχή που ακόμη και οι καλύτερα οργανωμένες εταιρείες πιέζονται, η διόρθωση τέτοιων αδυναμιών είναι θέμα επιβίωσης.

Καλέστε μας για περισσότερες πληροφορίες ή για ραντεβού.

Θεματολογία: