Μέθοδος split για τα κόκκινα δάνεια;

Μαθαίνουμε ότι οι τράπεζες, οι αρμόδιες αρχές, η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ έχουν ήδη επεξεργαστεί ένα πλαίσιο ρυθμίσεων, που αφορά και τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό προβλέπει split, δηλαδή σπάσιμο στα δύο του ρυθμιζόμενου δανείου. Το ένα κομμάτι θα συνεχίζει να εξυπηρετείται κανονικά (δεν έχει διευκρινιστεί αν θα προβλέπεται μείωση επιτοκίου), ενώ το υπόλοιπο θα παγώσει για 5 χρόνια μέχρι να ανακάμψει η οικονομία και η ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Φαίνεται να διατηρείται η προϋπόθεση, που έχουμε αρκετές φορές τονίσει, ότι ο δανειολήπτης θα κριθεί οικονομικά βιώσιμος. Η ρύθμιση θα "βγει στον αέρα" αμέσως μετά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και έχει την έγκριση των θεσμών. Για τα δάνεια των μεγαλύτερων επιχειρήσεων δεν έχει διαρρεύσει κάτι, ωστόσο εκτιμάται ότι το πλαίσιο για τις δικές τους ρυθμίσεις θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερες και πιο πολύπλοκες λύσεις, πάντα όμως με την προϋπόθεση της βιωσιμότητας (λεπτομέρειες για τις μελέτες βιωσιμότητας ή/και αναδιάρθρωσης-εξυγίανσης, δείτε στις υπηρεσίες μας ή τις συχνές ερωτήσεις).

Θεματολογία: