ΛΕΠΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Η υπαγωγή στον Ν. 4469/17 για εξωδικαστική ρύθμιση υποχρεώσεων τής 31/12/2016 είναι κάτι που αρκετοί αναμένουν -και δικαίως- για να κάνουν μία νέα αρχή, αφού θα έχουν ρυθμίσει και ίσως πετύχει και κούρεμα για οφειλές τους προς τράπεζες, δημόσιο, προμηθευτές, εργαζόμενους, κλπ. Εκείνο που φαίνεται ότι δεν έχει γίνει πλήρως κατανοητό είναι:

α) ότι η αίτηση υπαγωγής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για λανθασμένη παράθεση ή για απόκρυψη στοιχείων. Ήδη συναντώ αρκετούς που ρωτάνε "δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι πέρσι μεταβίβασα στο σπίτι μου στην κόρη μου;" και διάφορα τέτοια.

β) ότι τα υποβαλλόμενα στην πλατφόρμα στοιχεία κοινοποιούνται σ' όλους τους πιστωτές, κι όχι μόνο σ' αυτούς που θέλουμε εμείς. Άλλωστε, μετά την υπαγωγή ο χειρισμός τής υπόθεσης δεν ανήκει στην επιχείρηση, αλλά στον συντονιστή που θα διοριστεί και θα είναι ανεξάρτητος από την εταιρεία. Αυτό είναι ένα λεπτό σημείο, γιατί είναι πολύ πιθανό να μην θέλει η επιχείρηση να "εκτεθεί" σε κάποιον βασικό προμηθευτή της, στον οποίο παρουσιάζε διαφορετική εικόνα μέχρι τώρα.

Ο σκοπός τού εξωδικαστικού είναι να δώσει σανίδα σωτηρίας σε επιχειρήσεις με υπάρχουσα ή επαπειλούμενη σημαντική αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους, οι οποίες προφανώς διατρέχουν τον κίνδυνο από αναγκαστικά μέτρα εναντίον τους, τα οποία μπορεί να φτάσουν μέχρι την εξώθησή τους σε πτώχευση (αν θεωρήσουν οι πιστωτές ότι υπάρχει επαρκής εταιρική περιουσία προς ρευστοποίηση).

Με άλλα λόγια, ο εξωδικαστικός είναι μία καλή ευκαιρία για εταιρείες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι ευκαιρία ρύθμισης υποχρεώσεων, όπως είναι οι κατά καιρούς ρυθμίσεις σε ΔΟΥ ή ΙΚΑ. Είναι πολύ σοβαρή διαδικασία, γι' αυτό και πρέπει να δίνεται η δέουσα σημασία για την σωστή προετοιμασία του φακέλου υπαγωγής. Έχουμε ξανατονίσει ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να συνεργαστεί με νομικό σύμβουλο (για τα δεκάδες ερωτήματα που προκύπτουν) και με οικονομικό σύμβουλο (για την μελέτη βιωσιμότητας και την σύνταξη τής πρότασης ρύθμισης και του αντίστοιχου business plan / cash flow).

Θεματολογία: