Κι άλλα εμπόδια βάζει το κράτος στους επενδυτές

Από τον Μάρτιο, σύμφωνα με διάταξη που μπήκε στο νόμο για τις ρυθμίσεις με τις 100 δόσεις, κάθε μέτοχος ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό από 10% και πάνω είναι υπόλογος με την προσωπική του περιουσία για ληξιπρόθεσμες οφειλές τής εταιρείας απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία. Μάλιστα ευθύνεται "εις ολόκληρον" κι όχι κατά το ποσοστό του, κι άσχετα αν είναι μέλος του Δ.Σ. ή όχι.

Αυτή η διάταξη έρχεται να δώσει ένα καίριο χτύπημα στις επιχειρήσεις που αναζητούν επενδυτές, και ξέρουμε ότι στην εποχή μας, που δεν υπάρχει ρευστότητα από αλλού, πολλοί καταφεύγουν στην αναζήτηση επενδυτικών κεφαλαίων. Είναι πολύ λογικό κάθε πιθανός επενδυτής (και ιδίως οι του εξωτερικού) να αποθαρρύνονται από την πιθανότητα να βρεθούν υπόλογοι για οφειλές που δεν ελέγχουν. Αυτό στην ουσία προσθέτει έναν σοβαρό άγνωστο παράγοντα ρίσκου πάνω στον ήδη υπάρχοντα, που είναι το ρίσκο του να χάσει ο επενδυτής το κεφάλαιό του σε περίπτωση αποτυχίας της εταιρείας, κάτι που είναι αρκετά πιθανό π.χ. στις start ups. Η διάταξη αυτή καταστρατηγεί τον Ν. 2190 περί ΑΕ και την όλη φιλοσοφία των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων, στις οποίες ο μέτοχος δεν μπορεί να χάσει πάνω από το κεφάλαιό του. Μόνο στις προσωπικές εταιρείες υπάρχει η λογική της παροχής εγγυήσεων με την προσωπική περιουσία του ιδιοκτήτη.

Εδώ και πολύ καιρό, βέβαια, έχει επίσης καταστρατηγηθεί το πνεύμα του Ν. 2190, όταν τα μέλη διοίκησης μιας εταιρείας, που μπορεί να μην είναι καν μέτοχοι, θεωρήθηκαν υπόλογα με την προσωπική τους περιουσία για οφειλές προς το Δημόσιο γενικά. Και είναι γνωστή η δυσκολία που είχαν πολλές μεγάλες επιχειρήσεις (και ειδικά οι προβληματικές) στο να προσλάβουν Διευθύνοντες Συμβούλους, γιατί κανείς δεν δεχόταν να βρεθεί να τρέχει στα δικαστήρια και να χάσει την περιουσία του στην προσπάθειά του να σώσει μια επιχείρηση.

Δυστυχώς βαραίνει το επιχειρηματικό κλίμα στη χώρα μας. Δείτε περισσότερα εδώ, στο πολύ καλό σημερινό άρθρο της Καθημερινής.