Χρηματοδότηση ΜΜΕ από την EBRD

Σύμφωνα με συνέντευξη στην Καθημερινή της 28/2/16 του επικεφαλής της EBDR στην Ελλάδα (δηλ. της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης)η οποία έχει μακροπρόθεσμο πλάνο στήριξης της ελληνικής οικονομίας, σύντομα θα αρχίσουν χρηματοδοτήσεις επιλεγμένων ΜΜΕ. Αυτές θα αφορούν κυρίως εξαγωγικές επιχειρήσεις και θα γίνουν κατά κύριο λόγο μέσω των εμπορικών τραπεζών και σε μικρότερο βαθμό απ’ ευθείας από την EBDR. Η στήριξη των ΜΜΕ επίσης θα πάρει την μορφή παροχής εγγυήσεων σε ξένους προμηθευτές και τράπεζες υπέρ των ΜΜΕ, καθώς και ασφάλισης των εμπορκών κινδύνων. Τέλος, η τράπεζα έχει τοποθετήσει κεφάλαια και στο Ελληνικό Ταμείο για την Ανάπτυξη Diorama, μέσω του οποίου θα γίνονται επενδύσεις σε ΜΜΕ, όπως δηλαδή λειτουργεί η λογική των venture capitals. Καλή η είδηση. Κάτι φαίνεται να κινείται... Οι ενδιαφερόμενοι ας σπεύσουν να εκπονήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια ή έστω ένα συνοπτικό Company Profile, γιατί χωρίς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται να μπορέσουν να πλησιάσουν την τράπεζα ή το venture capital.