ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Επιτέλους κάτι φαίνεται να κινείται. Η κυβέρνηση έχει ήδη βάλει σε διαβούλευση σχέδιο τροποποιήσεων των προπτωχευτικών διατάξεων (άρθ. 99) στο οποίο φέρνει δύο σημαντικές αλλαγές:

1) Αντί να ανοίγεται πρώτα από το δικαστήριο η διαδικασία και μετά να αναζητά η επιχείρηση συναίνεση από τους πιστωτές της σε σχέδιο εξυγίανσης, τώρα θα πρέπει να φέρνει απ' ευθείας το σχέδιο εγκεκριμένο. Αυτό δημιουργεί τεράστια πίεση στην επιχείρηση, η οποία δεν θα μπορεί πια να κωλυσιεργεί -όπως γινόταν κατά κόρον και η διαδικασία σερνόταν για καιρό- αλλά θα τρέχει να προλάβει τυχόν αναγκαστικά μέτρα εναντίον της.

2) Κάτω από κάποιες προϋποθέσεις, η πλειοψηφία των πιστωτών μπορεί να ξεκινήσει τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής στο δικαστήριο ενός σχεδίου εξυγίανσης χωρίς την συναίνεση του επιχειρηματία. Αυτό σημαίνει ότι 1-2 μεγάλοι πιστωτές (και μάλλον οι τράπεζες θα είναι αυτές) θα μπορούν τελικά να αναλάβουν αυτές την εξυγίανση τής εταιρείας, αναθέτοντας την διοίκησή της σε τρίτον. Ακόμη ένα σημαντικό μέτρο πίεσης με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Τέτοιες αλλαγές είναι σημαντικές και αναμένεται να ανατρέψουν το ισχύον καθεστώς, όπου το σύνηθες ήταν να ανοίγει μία επιχείρηση την διαδικασία του άρθρου 99 με μόνο σκοπό την αναστολή των επαπειλούμενων αναγκαστικών μέτρων για να κερδίσει χρόνο, χωρίς να έχει πραγματική επιθυμία εξυγίανσης. (Ακόμη μία έκφραση τού ελληνικού "βλέποντας και κάνοντας"...). Γι' αυτό και τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Οι επιχειρήσεις που έβγαιναν από το άρθρο 99 ήταν κάτω τού 5% όσων είχαν ενταχθεί.

Παράλληλα με τα ανωτέρω, έρχεται επιτέλους σύντομα και το νομοσχέδιο που θα αντικαθιστά τον ανενεργό νόμο Δένδια (σας έχουμε μιλήσει επανειλημμένα γι' αυτό το θέμα) και θα επιτρέψει σύντομους και στέρεους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς (συνοδευόμενους από σχέδια εξυγίανσης και πάλι). Οι συμβιβασμοί αυτοί θα προβλέπουν διαφόρων ειδών ρυθμίσεις και κουρέματα, τόσο των κόκκινων δανείων, όσο και των υποχρεώσεων προς δημόσιο και τρίτους.

Οι δύο αυτές κινήσεις αναμένεται να δώσουν μία ώθηση για την λύση χιλιάδων λιμναζουσών περιπτώσεων επιχειρήσεων που σέρνονται και τραπεζών που διστάζουν -ελλείψει πλαισίου- να προχωρήσουν σε κουρέματα. Βασικό στοιχείο, όμως, θα είναι αυτό που σας έχουμε τονίσει πολλές φορές, δηλαδή να κρίνεται η επιχείρηση βιώσιμη (προφανώς μετά τον συμβιβασμό) και βέβαια ο επιχειρηματίας να είναι συνεργάσιμος.

Ακόμη μία φορά, λοιπόν, θα τονίσουμε ότι τα ψέματα τελειώνουν. Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει να εκπονήσει λεπτομερές business plan εξυγίανσης, για να έχει έτοιμο να το προτείνει στις τράπεζες και τους πιστωτές, είτε ο συμβιβασμός τους γίνει δικαστικά, είτε εξωδικαστικά. Υπάρχει από όλες τις πλευρές (και εδώ συμπεριλαμβάνουμε την Τρόικα) η βούληση να τελειώνουμε με τις πεθαμένες εταιρείες, που είναι κάτι σαν "dead man walking", που φεσώνουν τους πάντες και παράλληλα αποτελούν αθέμιτο ανταγωνισμό για τις υγιείς επιχειρήσεις της αντίστοιχης αγοράς.

Αυτά προς το παρόν. Θα πούμε περισσότερα αργότερα, όταν θα έχουν οριστικοποιηθεί τα δύο νομοσχέδια, που θα είναι η ραχοκοκκαλιά τού νέου προπτωχευτικού δικαίου.