Έρευνα σχετικά με τις υπηρεσίες Συμβούλων Επιχειρήσεων

Το γραφείο μας διεξήγε πρόσφατα μία έρευνα για να προσδιορίσει τις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων, ως προς την παροχή συμβουλευτικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών. Η έρευνα έγινε μέσω συγκεκριμένου ερωτηματολογίου σ’ ένα αρκετά μεγάλο δείγμα επιχειρήσεων τής Αττικής.

Παρόλο που η έρευνα αφορά κυρίως τα γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων, κρίναμε ότι τα ευρήματά της είναι αρκετά ενδιαφέροντα και καλό είναι να κοινοποιηθούν στο ευρύτερο κοινό. Έτσι, λοιπόν, τα βασικότερα συμπεράσματα για τις ανάγκες των μικρο-μεσαίων, κυρίως, επιχειρήσεων είναι ότι:

1.   Οι ιδιοκτήτες και οι διευθύνοντες επιχειρήσεις πιστεύουν ότι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορεί πράγματι κατά περίπτωση να είναι πολύ χρήσιμες.

2.   Οι υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο είναι:

·      Η σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών

·      Οι φορολογικές και εργατικές-ασφαλιστικές συμβουλές

·      Οι υπηρεσίες marketing και ανάπτυξης πωλήσεων

·      Η οργάνωση των εσωτερικών διαδικασιών

3.   Από τις οικονομοτεχνικές μελέτες, πιο χρήσιμες θεωρούνται:

·      Η σύνταξη Business Plans (για διάφορες χρήσεις)

·      Κοστολογικές αναλύσεις και σενάρια τιμολογιακής πολιτικής

4.   Από τις υπηρεσίες εσωτερικής οργάνωσης, σημαντικότερες κρίνονται:

·      Η βελτίωση τής εμπορικής πολιτικής και όλων των διαδικασιών γύρω από τις πωλήσεις

·      Η αύξηση τής παραγωγικότητας στα διάφορα τμήματα

·      Η διαγνωστική μελέτη για εντοπισμό, από τον σύμβουλο, των αδυναμιών και την πρόταση λύσεων

5.   Από τις επενδυτικές υπηρεσίες αυτή που ξεχωρίζει είναι η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.

6.   Από τις υπηρεσίες οικονομικής εξυγίανσης σημαντική θέση έχουν:

·      Η βελτίωση τής ταμειακής διαχείρισης και του ταμειακού προγραμματισμού

·      Η μελέτη εξυγίανσης μέσω πρότασης συγκεκριμένων ενεργειών

·      Η μείωση του κόστους παραγωγής (προϊόντων ή υπηρεσιών)

·      Η ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό αναδιάρθρωσης υποχρεώσεων

7.   Στο τι είδους σύμβουλο προτιμούν, οι περισσότεροι απάντησαν ότι θα ήθελαν ένα μικρό και εξειδικευμένο γραφείο.

8.   Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά τού συμβούλου είναι:

·      Η αποτελεσματικότητα (ταχύτητα, σαφήνεια και απλότητα στις λύσεις, κλπ)

·      Η εμπειρία του

9.   Τέλος, ο προτιμώμενος τρόπος αμοιβής τού συμβούλου είναι:

·      Με προσυμφωνημένη τιμή ανά project

·      Με ποσοστό επί τής επιτυχίας (success fee), σε περίπτωση που η επιτυχία είναι μετρήσιμη, βέβαια.

Τα αποτελέσματα τής έρευνας μάς ικανοποιούν ιδιαίτερα, γιατί το γραφείο μας έχει τα περισσότερα από τα ζητούμενα (με σχεδόν μόνη εξαίρεση την εξειδίκευση στα φορολογικά-εργατικά θέματα). Συγκεκριμένα η Aquamerit – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων:

1.    Είναι ένα μικρό και εξειδικευμένο γραφείο με μεγάλη εμπειρία στα θέματα που αναλαμβάνει και κατά κανόνα η χρέωσή μας γίνεται με συμφωνημένη τιμή ανά project.

2.    Ασχολούμαστε με κάθε είδους οικονομοτεχνική μελέτη, όπως είναι business plans, μελέτες βιωσιμότητας και εξυγίανσης, σύνταξη προϋπολογισμών, κλπ.

3.    Έχουμε μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση εσωτερικών διαδικασιών, τόσο σε επίπεδο «διάγνωσης» (βλ. Business Check Up), όσο και σε επίπεδο υλοποίησης βελτιώσεων σε συγκεκριμένα σημεία (όπως κοστολόγηση, παραγωγικότητα διαδικασιών, management reporting, εμπορική πολιτική – πωλήσεις, κλπ).

Για περισσότερα στοιχεία επί τής έρευνας ή για οποιαδήποτε ερώτημα επί των υπηρεσιών μας και για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε συγκεκριμένη περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Θεματολογία: