Επιχειρήσεις: υπάρχει και η άλλη Ελλάδα

Όπως ανακοίνωσε ΤΟ ΒΗΜΑ, η 100% ελληνική επιχείρηση Lamda Hellix ξεκινάει πρόγραμμα νέων επενδύσεων ύψους € 25 εκατ. μέχρι το 2020. Η εταιρεία ανέπτυξε ένα από τα πιο σύγχρονα data centers διεθνώς, με πελάτες εντός και εκτός Ελλάδος και με κερδοφορία από την πρώτη της χρήση το 2003! Η Lamda Hellix παρουσιάζει συνεχή αύξηση τζίρου και κερδών, και με ένα εξαιρετικό management team, αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη ότι η σωστή δουλειά, στον σωστό κλάδο, συνδυασμένη και με εξωστρέφεια, αποδίδει ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες. Ας γίνει παράδειγμα για όλους.