Δυνατότητα προαγοράς ωρών συμβούλου

Οι συνηθισμένοι τρόποι χρέωσης για υπηρεσίες μας είναι:

α) με το έργο (π.χ. για σύνταξη ενός business plan)

β) με το μήνα (π.χ. για υπηρεσίες εξωτερικού οικονομικού διευθυντή)

γ) με ποσοστό (π.χ. επί επενδυτικών κεφαλαίων που θα προσελκύσουμε)

Τώρα δίνουμε ακόμη μία δυνατότητα στους πελάτες μας. Την προαγορά ωρών συμβουλευτικού έργου με δυνατότητα ανάλωσής τους σε μεγάλο διάστημα.  Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει προαγορά 20 ωρών με δυνατότητα αξιοποίησής τους μέσα σε 6 μήνες. Το σχήμα είναι ευέλικτο. Τόσο ο αριθμός των ωρών, όσο και ο χρόνος ανάλωσης (και, βέβαια, η ωριαία χρέωση) αποφασίζονται κατά περίπτωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.