Διαχωρισμός βιώσιμων - μη βιώσιμων εταιρειών

Άρθρο της Καθημερινής της 24/9/15 επιβεβαιώνει τις αναφορές μας για επικείμενο διαχωρισμό των επιχειρήσεων με κόκκινα δάνεια σε βιώσιμες και μη. Τα κόκκινα δάνεια έχουν εκτιναχτεί, π.χ. στην Κλωστοϋφαντουργία στο 71% του συνόλου και στην Βιομηχανία χάρτου και ξύλου στο 63%! Το πρόβλημα είναι απόλυτα πιεστικό και η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ θα προχωρήσουν άμεσα σε συνεννοήσεις και καθοδήγηση των εμπορικών τραπεζών για το πώς θα διαχωρίσουν τις επιχειρήσεις σε βιώσιμες, οπότε και θα τις στηρίξουν με κάθε τρόπο, και μη βιώσιμες, οπότε θα τις οδηγήσουν σε εκκαθάριση με συνοπτικές διαδικασίες. Παράλληλα, το νομικό πλαίσιο θα αλλάξει, έτσι ώστε να διευκολύνει την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών εκκαθάρισης (κι αυτό είναι μία από τις σημαντικές δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο του Μνημονίου 3).

Όπως σας έχουμε ήδη αναφέρει, ανάμεσα στα μέσα στήριξης των επιχειρήσεων που θα κριθούν βιώσιμες είναι και η βοήθεια (ή, τουλάχιστον, η προτροπή/απαίτηση) για εξεύρεση επενδυτικών κεφαλαίων, αλλά και η μετοχοποίηση μέρους των υποχρεώσεων προς τις τράπεζες. Βέβαια, υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι, που μπορούν να λειτουργήσουν εναλλακτικά ή/και συμπληρωματικά, όπως είναι η εκποίηση παγίων, η μείωση προσωπικού, η κατάργηση των πιο ζημιογόνων δραστηριοτήτων και κλάδων, οι επεμβάσεις στο δίκτυο διανομής, η στροφή προς εξαγωγές, η εσωτερική αναδιοργάνωση, αλλά και η αλλαγή διοίκησης ή η ενδυνάμωσή της με εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς.

Όπως και να 'χει, φαίνεται ότι το δράμα πλησιάζει στην κορύφωσή του. Η τακτική των δανείων που "σέρνονταν" για χρόνια τελειώνει και οι επιχειρήσεις, που επιβίωναν από την "απροθυμία" ή την ευθυνοφοβία των τραπεζικών στελεχών, θα πρέπει να βρουν πιο υγιείς τρόπους στήριξης. Το ίδιο, βέβαια, τελειώνει και η επίπλαστη στήριξη που παρείχε η καθυστέρηση εξόφλησης των υποχρεώσεων απέναντι στο Δημόσιο (ΔΟΥ και ΙΚΑ), στους προμηθευτές ή ακόμη και στους εργαζόμενους των εταιρειών.

Είμαστε, αναμφίβολα, σ' ένα πολύ λεπτό και καθοριστικό σημείο της ιστορίας της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Είμαστε εκεί που "είτε αλλάζουμε, είτε βουλιάζουμε". Για κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, λοιπόν, τώρα είναι η ώρα που πρέπει να μελετήσει κάτω από ποιες συνθήκες θα μπορούσε να κριθεί βιώσιμη και να στηριχθεί περαιτέρω. Αλλιώς πρέπει να σχεδιάσει άμεσα την ελεγχόμενη συρρίκνωση και εκκαθάρισή της εν λειτουργία. Γιατί ακόμη κι αυτό χρειάζεται σωστό σχεδιασμό. Είναι άλλο το να χειρίζεσαι εσύ την εκκαθάριση ως λειτουργούσα μονάδα, κι άλλο το να εξωθείσαι σε βίαια πτώχευση.

Η συμβουλή μας, λοιπόν, προς την πολύπαθη τάξη των επιχειρηματιών (και ειδικά των ΜΜΕ) είναι να σπεύσουν να εκπονήσουν πλάνο εξυγίανσης ή να σχεδιάσουν προσεκτικά την συρρίκνωση ή/και εκκαθάριση των εταιρειών τους.

Θεματολογία: