Αύξηση επενδύσεων των Venture Capitals σε start up's

Το report της VentureSource Dow Jones για το α' τρίμηνο 2015, σχετικά με τις επενδύσεις των διεθνών venture capitals σε ευρωπαϊκά start up's δείχνει σταθερή αύξηση, τόσο στον αριθμό των deals, όσο και ύψος των επενδυόμενων κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, τα deals αυτά ήταν 345, με συνολικό ύψος επενδύσεων € 2,6 δισ. Οι τρεις τομείς που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κεφάλαια ήταν τα Consumer Services, τα Business and Financial Services και το Information Technology. Βλέπουμε ότι σταθερά προτιμώνται τα services, αν και έκπληξη αποτελεί ότι το Information Technology έπεσε στην τρίτη θέση. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις κατευθύνθηκαν στην Γερμανία και την Βρεττανία.

Τέλος, στο ίδιο τρίμηνο έγινε exit προηγούμενων επενδύσεων σημαντικού ύψους, και ο κύριος τρόπος αυτής της εξόδου από την επένδυση (και της ρευστοποίησης εκ μέρους του επενδυτή της υπεραξίας που δημιούργησε το κάθε start up) ήταν μέσω Mergers & Acquisitions, δηλαδή μέσω πώλησης της εταιρείας ή συγχώνευσής της με κάποιο μεγαλύτερο σχήμα. Η εισαγωγή των εταιρειών σε χρηματιστήριο (τα IPO's δηλαδή) δεν είναι ο βασικός τρόπος εξόδου, κι αυτό είναι καλό για τον επενδυτή γιατί τα IPO's είναι πιο περίπλοκα και γραφειοκρατικά.

Ελπίζουμε σε σταθεροποίηση της οικονομικής αβεβαιότητας και στη χώρα μας, στην οποία ήδη υπάρχουν πολλές ιδέες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο επένδυσης. Μόνο τότε θα αναθερμανθεί η τοπική οικονομία για το καλό όλων.