Μέσω Συνεργατών

  1. Υπαγωγή σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Νόμου)

  2. Web applications (e-shops, intranets, συγχρονισμός CRM - ERP, κλπ.)

  3. Social media marketing

  4. Logistics

  5. Project management μεγάλων έργων

  6. Υπηρεσίες λογιστή - φοροτεχνικού

  7. Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή - λογιστή

  8. Σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing)

  9. Νομική κάλυψη επιχειρήσεων

  10. Κατασκευή / ανακαίνιση κτιρίων και λοιπές υπηρεσίες μηχανικού

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.